Termes Legals www.valira.com

L'accés a la pàgina web de Comercial Valira, S.A. ("VALIRA") o, en el seu cas, a la seva botiga online, i a la informació relativa a qualsevol dels productes continguts en la mateixa, comporta l'acceptació de les condicions previstes al present Avís Legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació oferta des de la pàgina web de VALIRA.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web de VALIRA o, en el seu cas, a la seva botiga online, és la vigent a la fecha de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. VALIRA es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la pàgina web de VALIRA o, en el seu cas, de la seva botiga online des d'aquesta data.

Els continguts de la pàgina web de VALIRA o, en el seu cas, de la seva botiga online, en especial les referències informatives, tret que espressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. VALIRA es reserva el dret a introduir modificacions u omitir parcial o totalment els actuals continguts de la pàgina web de VALIRA o, en el seu cas de la seva botiga online, quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment, els dissenys, il·lustracions, textos, gràfics, fotografies, imatges, logos, icones, botons, així com el software, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol dels altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de VALIRA i són de propietat exclusiva de VALIRA. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de VALIRA.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres antes referides, creacions i signes distintius sense autorització previa i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descargar o realitzar còpia de tals elements elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de VALIRA. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de VALIRA.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi per escrit VALIRA, estableixi enllaços o links des de portals o llocs web de tercers a la pàgina web de VALIRA o, en el seu cas, a la seva botiga online.

Responsabilitats

VALIRA no garanteix l'accés continuat ni la correcta visualització, descarga o utilitat dels elements i informació continguts en la pàgina web de VALIRA o, el en seu cas, de la seva botiga online, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

VALIRA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers, accessibles des de la pàgina web de VALIRA o en el seu cas, la botiga online de VALIRA, mitjançant enllaços o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços o links a la pàgina web de VALIRA, o, en el seu cas, a la seva botiga online, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web o botiga online de tercers que es presenti sota la aparença o signes distintius de VALIRA, excepte autorització expressa d'aquesta última.

VALIRA no assumeix responsabilitat alguna amb relació a la informació, continguts de tot tipus i productes ofertats a través de la pàgina web de VALIRA, o en el seu cas, de la seva botiga online, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior puguin produir-se per:

absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;

incumpliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació;

infracció dels drets dels consumidors i usuaris;

infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial;

realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;

en general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulti d'aplicació.


VALIRA tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de VALIRA;

intromissions il·legítimes mitjançant l'us de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;

ús indegut o inadequat de la pàgina web de VALIRA o, en el seu cas, de la seva botiga online de VALIRA;

errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Protecció de dades de caràcter personal

Pàgina web: www.valira.com

En compliment del que s'estableix a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, l'informem que les dades que ens faciliti mitjançant l'emplenament del present formulari passarà a formar part d'un fitxer, propietat de COMERCIAL VALIRA, S.A. que utilitzarem per al manteniment del contacte i per a finalitats publicitàries dels productes de l'empresa. Vostè autoritza a VALIRA a enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, en el cas de que ens hagi autoritzat expressament en la casella corresponent. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'anterior dirigint-se a COMERCIAL VALIRA, S.A., C/ Apel.les Mestres, 12-14, Polígon Industrial Agro Reus, 43206 Reus (Tarragona – España).

LSSICE

Pàgina web: www.valira.com

En compliment del que s'estableix en la llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, també l'informem que vostè manifesta de manera expressa mitjançant l'emplenament del present formulari que desitja rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes de COMERCIAL VALIRA, S.A


COMERCIAL VALIRA, S.A. 
CIF A-43.021.823
C/ Apel.les Mestres, 12-14
Polígon Industrial Agro Reus
43206 Reus (Tarragona – España)
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al Tom 672, Foli 127, Fulla T-2577.

Product added to compare.